Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
WAT DOET DE OUDERCOMMISSIE.

Bij ons op school hebben wij een OC. Die assisteert ons bij het organiseren van de vele activiteiten op onze school. Sinds 1 januari 2009 is onze OC een vereniging. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en met notariële statuten. In principe zijn alle ouders lid van deze vereniging, tenzij blijkt dat de jaarlijkse vrijwillige bijdrage niet is betaald.

De vereniging houdt in het begin van ieder schooljaar haar jaarvergadering. Tijdens deze vergadering wordt naast het vaststellen van de notulen, de publicatie van het jaarverslag van de voorzitter ook verantwoording afgelegd door de penningmeester. Een kascommissie controleert voor de jaarvergadering de boekhouding van de vereniging. Nadat verantwoording is afgelegd, zal de nieuwe begroting worden gepresenteerd en ter goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd.

  • De OC bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en ouderleden. De OC vergadert ongeveer 1x per twee maanden. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Op de jaarkalender staan onze vergaderingen aangegeven.
  • De OC houdt zich o.a. bezig met het assisteren van het team bij het organiseren van Sinterklaas, Kerst, Pasen, Schoolreisjes, Sportdag, etc,…
  • De OC organiseert ook de controle op hoofdluis. De “kriebelcontrole” vindt plaats elke woensdag na een vakantie. Ook dit staat vermeld op de jaarkalender.