arrow-intranet-overlay.png
RKBS Titus Brandsma  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png
WAT DOET DE OUDERCOMMISSIE.

Bij ons op school hebben wij een OC. Die assisteert ons bij het organiseren van de vele activiteiten op onze school. Sinds 1 januari 2009 is onze OC een vereniging. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en met notariële statuten. In principe zijn alle ouders lid van deze vereniging, tenzij blijkt dat de jaarlijkse vrijwillige bijdrage niet is betaald.

De vereniging heeft haar jaarlijkse vergadering voor 1 oktober van elk schooljaar. Naast het vaststellen van de notulen, de publicatie van het jaarverslag van de voorzitter wordt ook verantwoording afgelegd door de penningmeester. Een kascommissie controleert voor de jaarvergadering de boekhouding van de vereniging. Nadat verantwoording is afgelegd, zal de nieuwe begroting worden gepresenteerd en ter goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd. De vergadering wordt samen georganiseerd met de MR.

  • De OC bestaat uit een voorzitter, zes klassenouders en een leerkracht. De OC vergadert ongeveer 1x per twee maanden. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Op de jaarkalender staan onze vergaderingen aangegeven.
  • De OC houdt zich o.a. bezig met het assisteren van het team bij het organiseren van Sinterklaas, Kerst, Pasen, Schoolreisjes, Sportdag, etc,…
  • De OC organiseert ook de controle op luizen. Dank zij hun intense hulp, is het ons gelukt om langere periodes luizenvrij te blijven. Wij verwachten van de ouders dat zij hier loyaal aan meewerken. Ook dit jaar willen we weer succesvol zijn.De “kriebelcontrole” vindt plaats elke woensdag na een vakantie. Ook dit staat vermeld op de jaarkalender.
  • De klassenouder heeft als één van de taken om het contact tussen school en ouders te bevorderen.

Alhoewel wij op school geen figuurlijke drempels hebben, hebben sommige ouders toch een natuurlijke schroom om direct naar een leerkracht te gaan. U kunt dan eerst even overleggen met de klassenouder. De klassenouder wordt ook vaak ingeschakeld door de leerkracht om te assisteren bij een groepsactiviteit. Achter in de gids kunt u lezen wie de klassenouder voor welke groep is.

De klassenouder wordt voor vier jaar gekozen. Ook u kunt zich kandidaat stellen. Meer informatie daarover bij de voorzitter.

Hierna mag de klassenouder zich nog eens voor vier jaar beschikbaar stellen.
Uiteraard mag u uit de kandidaten kiezen.