Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Informatie voor ouders

Ouders en de school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en opleiding aan de kinderen. Daarom willen wij graag open communiceren in het belang van uw kind.

Om alles goed te kunnen organiseren en om onze leerlingen iets extra’s te geven, hebben wij uw betrokkenheid en steun nodig. Wij voelen ons graag gesteund door u, zodat wij weten dat we het goed doen.

Alle Sarkonscholen hebben een ouderraad en een oudergeleding in de MR. Ouders zijn ook vertegenwoordigd in de GMR. Om de GMR niet te groot te maken is er gekozen voor een vertegenwoordiger per regio. Informatie over de MR en de oudercommissie van de Titus Brandsmaschool vindt u op deze site.

Na schooltijd kunt u de leerkrachten altijd aanspreken. Soms kan het voorkomen dat niet direct ingegaan kan worden op uw vraag/probleem. Er wordt dan een afspraak gemaakt. Die afspraken vinden ten allen tijde plaats na schooltijd, zodat de lessen niet verstoord worden.