Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Stichting Sarkon wordt bestuurd door een één- hoofdig College van Bestuur, dat bestaat uit een betaalde functionaris. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, die bestaat uit 5 personen op vrijwillige basis. De Raad werft, selecteert en benoemt haar eigen leden. Daarbij hanteert de Raad een profiel en zoekt personen, die woonachtig of werkzaam zijn in de regio. Het Raad kent geen dagelijks en algemeen bestuur noch portefeuillehouders, behalve de voorzitter. Alle bestuurlijke taken vallen onder het College van Bestuur.

De bestuursleden en bestuursmedewerkers:

Dhr. R. Venema
Voorzitter, Raad van Toezicht

De heer Venema is oud-rector van rsg Wirigherlant te Wieringerwerf, een scholengemeenschap voor VMBO, Havo en Atheneum. Hij is voorzitter van het samenwerkingsverband VO Schagen, Wieringermeer en Wieringen. Na 10 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, is hij leraar en directielid geworden bij het voortgezet onderwijs te Alkmaar. Sinds 1995 was hij rector van rsg Wiringherlant.

Mw. drs. H.G.W. Nater-Vegter
lid, Raad van Toezicht

Mevr. Irene Nater-Vegter woont net buiten Schagen in Sint Maarten en haar kinderen Koen en Daan zitten op de Aloysiusschool in Schagen. Als MR-lid van deze school kwam zij via de GMR in contact met het bestuur. Zij is werkzaam op het GSG in Schagen als docent Nederlands. Hierdoor is zij op de hoogte van maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Zij vindt het belangrijk, dat de Sarkonscholen bestuurd worden door een bestuur dat kan meedenken met ouders en leerkrachten. Het bestuur moet openstaan voor nieuwe samenwerkingsverbanden en vernieuwingen zowel op onderwijskundig als bestuurlijk niveau. Zij hoopt haar steentje bij te kunnen dragen in dit bestuur zodat alle leerlingen op school zich veilig voelen en tevens goed onderwijs krijgen.”

Mw. drs. J.S. Broekhaus-Metz
lid, Raad van Toezicht

Mevrouw Broekhaus-Metz is sinds 2004 lid van het SARKON bestuur. Destijds woonachtig in Julianadorp, zat haar zoon Winand op de Hofstee. Inmiddels woont zij op Wieringen in het buitengebied tussen Hippolytushoef en Den Oever. Haar motivatie om in het bestuur van SARKON te stappen was dat zij met haar kennis en ervaring op bestuurskundig gebied een goede bijdrage zou kunnen leveren aan de verdere professionalisering van de SARKON-organisatie. Daarbij staat zij volledig achter het uitgangspunt van de ontwikkeling van onderwijs vanuit Christelijke normen en waarden, waarbij het lerend kind centraal staat en er ruimte is voor eigenheid en identiteit van de school en het individu. Mevr. Broekhaus-Metz is in het dagelijks leven marineofficier en studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Momenteel is zij werkzaam als senior beleidsadviseur in de staf van het Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder.

Dhr. M.N.A. Bot
lid, Raad van Toezicht

De heer Bot is lid van de Raad van Toezicht vanaf 1 januari 2011. Hij woont in Anna Paulowna en zijn kinderen bezoeken de Spoorbuurtschool. Na jaren werken in de financiële dienstverlening bij een verzekeringsmaatschappij en een bank heeft de heer Bot een overstap gemaakt naar het openbaar bestuur sinds 2003. Thans werkzaam bij de gemeente Bergen. De heer Bot vindt het belangrijk om een gedegen meerjarenbeleid te voeren die inspeelt op toekomstige ontwikkelingen met behoud van kwalitatief onderwijs. Met zijn kennis en ervaring wil hij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Sarkon organisatie in de regio.

Dhr. J.W.Klaver
lid, Raad van Toezicht

Dhr. J.W. Klaver maakt vanaf maart 2008 deel uit van het bestuur. Hij is getrouwd en woont in Schagen. Zijn kinderen bezoeken de basisschool De Vogelweid en het GSG Schagen. Hij is werkzaam in de financiële sector, o.a. vanaf 1993 bij de Rabobank in diverse leidinggevende functies. Ook heeft hij bestuurlijke functies vervuld in de gezondheidszorg, volkshuisvesting en voor de kerk. Hij wil zich graag in zetten voor het behoud en de ontwikkeling van het primair onderwijs in onze regio binnen het Sarkon.
Van belang vindt hij een herkenbare de identiteit van de school en de kwaliteit an het onderwijs wordt gegeven. Kinderen moeten zich op school maximaal kunnen ontplooien.

Dhr. G.J. Veeter
Voorzitter, College van Bestuur

De heer Veeter is voorzitter van het College van Bestuur van de stichting Sarkon. In die hoedanigheid is hij voorzitter van het directeurenberaad en werkt hij samen met de schooldirecteuren aan de beleidsvoorbereiding ten behoeve van het schoolbestuur. Verder ziet hij toe op de uitvoering van het beleid op schoolniveau. Tot slot vertegenwoordigt hij de stichting in haar contacten naar buiten.

Mw. I. Krabshuis
beleidsmedewerker

Mevrouw Krabshuis is beleidsmedewerker van de stichting Sarkon. Zij doet personeelszaken, waaronder de behandeling van vacatures en de inzet van invallers vanuit de vervangingspool. Daarnaast berekent zij de schoolformatieplannen. Verder is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beleid.

Mw S. Ramautar
management-assistente

Mevr. Ramautar ondersteunt de algemeen directeur en de beleidsmedewerkster. Verder notuleert zij de vergaderingen van het directeurenberaad en de Raad van Toezicht. Zij verzorgt voorts alle voorkomende werkzaamheden, die verricht moeten worden voor het goed reilen en zeilen van het bestuurskantoor.

Mw.C.Hoogland
management-assistente

Samen met mevr. Ramautar ondersteunt zij de algemeen directeur en de beleidsmedewerkster. Zij notuleert en verzorgt voorts alle voorkomende werkzaamheden, die verricht moeten worden voor het goed reilen en zeilen van het bestuurskantoor.