Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Schoolklimaat

Een goede sfeer zien wij als de basis. Als die basis goed is kan ieder mens zich ontwikkelen. Op de Titus Brandsmaschool streven we naar een  goede  sfeer waarin iedereen zich prettig voelt; kinderen, ouders en leerkrachten en pedagogisch medewerkers. We creëren een veilige leeromgeving door met  de  kinderen  na  te denken  over hoe je op respectvolle wijze met elkaar  kunt omgaan.

Positive Behaviour Support

Wij werken op school vanuit de basisprincipes van Positive Behavior Support (PBS). Schoolwide PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Vanuit gezamenlijke waarden zijn gedragsregels geformuleerd gericht op het gebied van: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Het gewenste gedrag wordt actief en systematisch aangeleerd. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. 

schoolveiligheidsplan 2014-2018

Rots en Water

Jaarlijks krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 de ‘Rots en Water-training’. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de loop van het schooljaar worden de ouders van de groep(en) waar het om gaat hierover verder geïnformeerd. 

Sociaal emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid

Wij willen de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen goed volgen. Wij maken gebruik van het meetinstrument SCOL om de sociaal emotionele ontwikkeling en de sociale veiligheid van de leerlingen in kaart te brengen. Dit meetinstrument sluit aan bij de methode ‘Kwink’ die wij gebruiken voor sociaal leren. Kwink sluit aan op de basisprincipes van Positeve Behaviour support.

De gegevens worden door de leerkrachten gebruikt om: De ontwikkeling van sociale competenties in kaart te brengen en hierop planmatig te handelen.  Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben snel op het spoor te zijn. 

Protocol – Sociale veiligheid Protocol – Sociale veiligheid

Pestpreventie

Op RKBS Titus Brandsma werken wij aan het creëren van een sociaal veilige situatie en proberen wij inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van de leerling. Hiervoor wordt verwezen naar het protocol ‘Sociale Veiligheid’. Dit is één van de onderdelen om preventief pesten tegen te gaan. Dit wordt gedaan vanuit de gedachte dat in een sociaal veilige groep pesten niet voorkomt (Engelen, 2010).

Daarnaast wordt ieder jaar schoolbreed aandacht besteed aan pesten tijdens ‘De week tegen pesten’. Deze week is landelijk ingesteld en vindt plaats rond eind september. In deze week wordt in de klassen op verschillende manieren aandacht besteed aan wat pesten is, welke impact pesten heeft, hoe pesten voorkomen kan worden en welke rol je kunt hebben in een pestsituatie.

Aanpak tegen pesten

Basisdocument-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Coördinator sociale veiligheid

De coördinator sociale veiligheid is juf Larissa. Zij begeleidt en stuurt aan op de uitvoering van het sociaal veiligheidsbeleid waarbinnen het
tegengaan van pesten. Zij fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.
De coördinator sociale veiligheid monitort eveneens de de sociale veiligheid van alle leerlingen met een instrument dat een
representatief en actueel beeld geeft.

Vertrouwenspersonen

Op school zijn twee leerkrachten met de taak vertrouwenspersoon. Juf Marit en juf Larissa.