Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

In het schooljaarverslag kunt u lezen op welke wijze de school uitvoering heeft gegeven aan de plannen voor het schooljaar 2017-2018 om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Het schooljaarplan is onderdeel van het schoolplan 2015-2019. In het eerste uitvoeringsjaar van dit schoolplan stonden de onderwerpen ouderbetrokkenheid, onderwijs op maat en de invoering van de nieuwe CAO centraal. Dit jaarverslag is opgemaakt m.b.v. het programma schoolmonitor.

Download hier het schooljaarverslag van de Rkbs Titus Brandsma

Schooljaarverslag 2018-2019.docx