Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Onze katholieke identiteit zien we als bron van ons handelen. Ieder mens mag er zijn in al zijn eigenheid. Wij, als team, willen in samenwerking met de ouders de kinderen onderwijzen met dit als uitgangspunt. Dat zien wij terug in ons dagelijks handelen in de groep. Dat kunt u niet alleen zien aan de catecheselessen, maar ook in onze daden en woorden. Wij nemen de verhalen van Jezus Christus als inspiratiebron.

Wij houden onze leerlingen o.a. het volgende voor:24569620-boom-mensen-handen-en-harten-icoon

  • Heb respect voor elkaar en ieders overtuiging.
  • Het streven naar een rechtvaardige wereld, maar ook in de groep, in de school.
  • Het dragen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de ander.
  • Dienstbaar zijn aan de mens en zijn samenleving.
  • Het samen zoeken naar de zin van het leven.
  • Het opkomen en zorg hebben voor de zwakkeren in de samenleving.

Deze uitgangspunten moeten dagelijks herkenbaar zijn in de school. Wij voeden deze uitgangspunten tijdens de dagelijkse catecheselessen uit de godsdienstmethode Trefwoord. Tijdens die lessen delen wij samen het geloof. Wij vertellen dan de verhalen uit de bijbel, maar ook spiegelverhalen uit de hedendaagse wereld. Wij spreken daar met elkaar over, wisselen ervaringen en belevingen daarbij uit. Wij houden vieringen, zoals Kerst en Pasen. Vieringen waarin tot uiting komt dat de verhalen van Jezus ons aanwijzingen geven om te zien hoe wij zelf tot ons recht komen in deze maatschappij. Dat kan alleen als wij er voor zorgen dat ook anderen diezelfde ruimte krijgen. Op zo’n manier maken wij het leven de moeite waard voor de ander, maar ook voor onszelf.

Vanuit onze identiteit weten wij dat elk mens uniek is. Dat geldt ook voor onze leerlingen. Die uniciteit geldt ook voor de aanleg in leren en omgang met en vertrouwen hebben in elkaar. Dat houdt in, dat wij de leerlingen zien zoals ze zijn en dat iedereen daar rekening mee moet houden. Dus leerlingen, teamleden, maar ook de ouders.

Als basisschool willen wij de kinderen niet alleen een bijzondere basis meegeven als het gaat om levensbeschouwing, maar ook een stevige basis op onderwijskundig gebied. Dat betekent voor ons als leerkracht van uw kind, dat wij uw kind zo begeleiden, ondersteunen en uitdagen om het maximale te bereiken.

Wij beseffen dat we de kinderen moeten voorbereiden op een leven waarin ze stevig in de wereld staan. Een wereld die continu verandert. Er komt in onze huidige maatschappij veel op ze af. We willen hen leren omgaan met invloeden via de media, verschillende culturen en godsdiensten, hun rol als wereldburger en maatschappelijke waarden en normen.

In onze dagelijkse praktijk proberen we zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillen die er zijn tussen kinderen. Er zijn verschillen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, er is verschil in leerstijl, leertempo, cultuur en thuissituatie. Voorop staat voor ons dat elk kind het recht heeft om in ontwikkeling te blijven, hoe verschillend die ontwikkeling ook verloopt.